קרן יששכר וזבולון שעל ידי ישיבת מדרש יחיאל החדשה

50,171

מתוך 360,000 ש"ח

13.94% גוייס

76 תורמים
18 ימים נותרו

 

אין ספק כי כל המסייע בעת הזאת להחזקת הישיבה

 

ולהמשך קיומה שכרו גדול עשרת מונים כי יש כאן משום הצלה ממש לקיומה של תורה.

 

ובזכות שתהיו שותפים ומקיימי התורה ומחזיקי לומדיה, תתברכו בברכת

 

"ברוך אשר יקים את התורה הזאת"

 

ותהיו אתם וצאצאיכם יודעי ולומדי התורה לשמה ויקויים בכם

 

"עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר".

 

גודל ענין השותפות בלימוד התורה

 

התורה אינה מגינה רק על הלומד אותה,

 

אלא על כל העולם כולו,

 

אדם היושב ולומד, מחזיק ומקיים את כל העולם.

 

הקב"ה רצה שלכל עם ישראל תהיה זכות בתורה,

 

על כן כל מי שהוא בעל דעת עושה כל שביכולתו

 

להיות שותף בהחזקתם של לומדי התורה

 

ולקחת חלק בתורתם המחזיקה את העולם.

 

מבין כל שבטי ישורון צויינו שנים בקשרי השותפות שביניהם,

 

הלוא הם: יששכר וזבולון.

 

את שניהם כלל משה בברכה אחת (דברים ל"ג, י"ח): "שמח זבולון בצאתך ויששכר באהליך".

 

"צאתך" הכוונה היא ליציאה למרחקים למטרות מסחר.

 

"באהליך" הכוונה לאהלי תורה שבהם יושבים ההוגים בה.

 

הברכה התקיימה במלואה. עסקי זבולון פרחו ושגשגו, ספינותיו הפליגו בימים ומסחרו חבק ארצות ועמים,

 

זבולון התחייב לספק את כל מחסורם של בני יששכר, ובתמורה הוא קיבל חלק בתורתם.

 

התמיכה בלומדי התורה מזכה את התומכים בה ליטול חלק בתורת תלמידי החכמים ובשכרם הרב.

 

מסופר על יהודי שהוריש את מחצית הונו לישיבת וולוז'ין,

 

ועל כן הבטיחו רבי חיים מוולוז'ין שלאחר

 

מאה ועשרים שלו ילמד משניות לעילוי נשמתו.

 

לאחר פטירת אותו נדבן קיים רבי חיים את הבטחתו, ולמד בעיון לעילוי נשמת הנפטר.

 

פעם אחת, כשעסק רבי חיים במשניות "טהרות", התקשה בהבנת ענין מסויים.

 

מתוך יגיעתו בתורה נפלה עליו תרדמה,

 

והנה בחלומו נגלה אליו הנדבן וביאר לו את המשנה בבהירות נפלאה.

 

מכך הסיק רבי חיים שלא זו בלבד שנדיבי התורה זוכים לשכר התורה,

 

אלא שהם עצמם הופכים להיות ללמדנים.

 

זוהי גדלותה של התמיכה בתורה ושל ההסכם המיוחד שנחתם בין הלומד לבין שותפו,

 

הסכם המכונה לדורות בשם "הסכם יששכר וזבולון".

אנונימי | פורסם ב30/03/2020

התרומה עבור הפעלת התלמידים בעידן הקורונה

בלוך מנחם | פורסם ב05/03/2020

הכל בשביל השטייגן ע"י קופשטיין

צבי אריה קאהען

יהודה ורבלובסקי | פורסם ב27/12/2019

תרומה לכבוד האחין שלי, הבחור החשוב בעל לב ענק צבי אריה קאהען נ"י שיגדל בתורה ויר"ש ואהבת חסד

שר | פורסם ב26/12/2019

הכל בשביל הנכד היקר

כולנו מתגייסים למען הידידים שלנו!

מאיר שוורץ | פורסם ב26/12/2019

אם ידידי פונה לעזרה, כיצד אוכל לסרב לו?

ישראל גולומב | פורסם ב24/03/2019

הכל בשביל אברמי

ישראל גולומב | פורסם ב22/03/2019

הכל בשביל אברמי

הכרת הטוב

לאנדא יהושע | פורסם ב20/03/2019

יש לנו הרבה הכרת הטוב לישיבת מדרש יחיאל ולרבניה על ההשקעה הרבה שהשקיעו בבננו שממש פורח ועולה מעלה מעלה במעלות התורה ויראת שמים. יהי רצון שתזכו הלאה לעשות דברים נפלאים

שרה בלוי | פורסם ב19/03/2019

ע"י יחיאל ויזמן

הלל מדרר | פורסם ב19/03/2019

ע"י אשר עאמר
אנונימי9000

נתרם 2020-03-30 08:02:36

שיפוצי יוקרה 2000

נתרם 2020-03-25 11:38:43

גולדברג בן ציון1380

נתרם 2020-03-22 20:49:57

אנונימי100

נתרם 2020-03-22 12:13:13

יחיאל וילנסקי140

נתרם 2020-03-12 08:44:36

קנייבסקי100

נתרם 2020-03-11 15:09:14

מוזס תקשורת250

נתרם 2020-03-07 22:56:00

אלישבע ריימן30

נתרם 2020-03-06 11:45:41

מזל אפרת50

נתרם 2020-03-06 11:40:32

מאיר שוורץ1000

נתרם 2020-03-05 17:35:57

שליחת הודעה לבעל הקרן

 

העתק את הקוד