בעלי החסד שנעקצו על ידי נוכל

10,428

מתוך 300,000 ש"ח

3.48% גוייס

84 תורמים
0 ימים נותרו

הסכמת מרנן ורבנן הגר"ח קנייבסקי שליט"א והגר"ג אדלשטיין שליט"א
הסכמת הרב וולפא שליט"א

המלצת מו"ר הגאון הרב מנחם מ. וולפא שליט"א

ראש ישיבת "באר המלך" בית שמש

ור"מ בישיבת "רבנו חיים עוזר" בני ברק.

 

ט"ו אדר א' תשע"ט

לאחי אהובי בני החבורה שליט"א

אחדשה"ט באה"ר,

קשה עלי הדבר מאד על שהוצרכתי לבוא בדברים ולהטריחכם בזה,

אולם עצור במילין מי יוכל כאשר אחד המיוחדים מבני החבורה יחיו לאוי"ט,

נמצא בעת צר ומצוק, כאשר בתחבולות נוראות חברו עליו אנשי מרמה

ובזדון לב וערמה שיעבדו אותו לצורך דבר מצוה כביכול,

ובתום לב ואהבת חסד ניסה לסעדם ולהחזיק מקום תורה שלא ימוט,

ולמרבה הכאב הוליכוהו שולל ונותר בחובות עצומים ללא קורת גג לראשו.

מכיר אנוכי את הפרטים והדובר כואב וטורד עד מאוד. לראות בן עלייה הוא וביתו

מתרוצצים לגלגל הלוואות ולהציל כמה שרק אפשר.

 

והנה נתלכדו יחדיו כמה יקרים וחביבים שיחיו,

לסייע בעדו ולעזרו במעט ממון להציל בדרכי משפט,

ולהשיג הלוואות ותרומות בכדי להקימו על רגליו ולחלצו ממיצר,

והינם זקוקים לעזרה וסיוע של כל אחד ואחד,

כל אחד במה שיוכל, בתרומת ממון, או בסיוע בהלוואה ובכל מה ששייך,

והדבר ברור שעתידו ועתיד ילדיו שיחי' תלוי בזה,

ודמי אחינו זועקים אלינו.

 

והאמת שכל אחד עמוס בהוצאות ובמילי דצדקה ובוודאי אין בכוחי לבקש

אך צדקה זו קרובה היא אלינו והיא המעולה שבצדקות

 

וכדברי הרמב"ם [פ"י הל' מתנו"ע ה"ז] "מעלה גדולה

שאין למעלה ממנה זה המחזיק ביד ישראל שמך

ונותן לו מתנה או הלוואה וכו' עד שלא

יצטרך לבריות לשאול"

 

על אחת כמה בבית כזה של תורה ויראה,

ובדבר שכמעט ואי אפשר לעשותו על ידי אחרים

"ואם לא ירחם האח על האח מי ירחם עליו" [שם פ"י ה"ב].

 

בוודאי בזכות הצדקה בנדבת הלב נזכה כל אחד הוא וב"ב לראות נחת מכל

יוצאי חלציהם בהשקט ובטח מתוך שפע ברכה והצלחה אין יוצאת ואין צווחה, לטוב

לכם כל הימים שלום טובה וברכה אמן סלה.

 

בברכה נאמנה

ידידכם בלונ"ח

מנחם מנדל וולפא

לקרוא ולא להאמין !

אנונימי | פורסם ב23/05/2019

אדם הוא כגן חיות שלם (ר' אלחנן וסרמן) אכזרי, ערמומי, קנאי......המשך הרשימה - לדמיונכם. יראת השמים היא הגדרות ! לא תמיד איצטלא דרבנן מעידה על יר"ש וחבל..... עולמא דשקרא. אבל עדיין רוב רובה של האנושות טובה, ואל לנו לאבד אמון בבנ"א. אבל כבדהו וחשדהו אף פעם לא מזיק..

כמניין חיים דיקמן

באבא קמא | פורסם ב20/05/2019

חבל שלא קוראים לך תרשיש
asghah1

נתרם 2019-08-29 02:38:02

asghah1

נתרם 2019-08-29 01:38:45

asghah1

נתרם 2019-08-29 01:04:18

אנונימי1

נתרם 2019-08-28 12:36:17

אנונימי20

נתרם 2019-06-21 14:53:59

אנונימי360

נתרם 2019-06-17 12:56:56

ישראל פרדס100

נתרם 2019-06-17 12:21:48

אנונימי50

נתרם 2019-06-14 08:13:21

אנונימי30

נתרם 2019-06-14 01:16:44

אנונימי50

נתרם 2019-06-14 00:33:43

שליחת הודעה לבעל הקרן

 

העתק את הקוד